Pakutavad teenused

Ventilatsiooni projekteerimine

Loomuliku ja sundõhusüsteemide (sh. suitsueemalduse) projekteerimine vastavalt standarditele ja heale tavale.

Küttesüsteemide projekteerimine

Soojuskoormuste arvutamine 3d simulatsiooniprogrammiga ning kaasaegsete küttesüsteemide lahenduste koostamine arvestades kõiki erivajadusi.

Jahutussüsteemide projekteerimine

Hoone jahutuskoormuste simulatsioonide koostamine. Energiaefektiivsete ja kuluefektiivsete jahutussüsteemide lahenduste koostamine.

Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimine

Hoonesiseste veevarustuse ja kanalisatsioonotrasside lahendamine ning konsultatsioon

Tellijate nõustamine

Kõikide KVJ lahenduste analüüs. Kuluefektiivsuse ning tasuvusarvutuste koostamine erinevatele süsteemidele.

Energiasimulatsioonide koostamine ja parendusettepanekute tegemine

Energiamärgiste koostamine era ja avalikele hoonetele

Kui Teil tekkis huvi siis võtke meiega ühendust!

Meie ettevõttest

Aden Projekt OÜ on ettevõte, mis tegeleb eramute, elamute, administratiivhoonete ning erihoonete tehnosüsteemide projekteerimisega. Meie spetsialistid omavad mitmekülgset kogemust alates 2012 aastast projektide koostamisel kui ka hoonete reaalsel väljaehitamisel. Sellest tulenevalt saame projekteerida ja pakkuda tellijale kõige optimaalseimaid ja keskkonnasäästlikke lahendusi arvestades sealhulgas optimaalset ehitustööde maksumust. Lisaks projekteerimisele koostame ka energiamärgiseid. Oma töö teostamisel kasutame 3D BIM tehnoloogiaid ning tänapäevasemaid simulatsiooniprogramme. Aden Projekt OÜ-l on sõlmitud If P&C Insurance AS-ga erialane tsiviilvastutuskindlustus summas 32 000 EUR.